For at alle kan få en god oplevelse i vores center, henstiller vi til at man overholder vores regler for bruger at Thorup-Klim motionscenter. Overtrædelse af regler kan medfører til udelukkelse eller bortvisning.

 • I motionscenteret er KUN indedørs sko tilladt.
 • Rygning er ikke tilladt nogen steder indedørs.
 • Der må ikke nydes alkohol eller andre euforiserende stoffer.
 • Børn og unge har ikke adgang til centeret uden instruktører.
 • Personer der ikke træner, må ikke opholde sig i centeret.
 • Der må ikke trænes i bar overkrop eller lignende.
 • Alle former for muskelfremmende stoffer og lignende er strengt forbudt i motionscenteret, TKmotionscenter er medlem af anti doping Danmark
 • Der skal vises hensyn til andre bruger af centeret.
 • Mobil telefoner skal være på lydløs, hvis de er i centeret.
 • Alle maskiner skal benyttes efter forskriftene.
 • Når motionscenteret forlades skal der ryddes op, vægte osv. stilles på plads.
 • Inden brug af centeret SKAL man afspritte hænder.
 • Efter brug af maskiner og redskaber, skal disse afspittes og aftørres.

Vi ønsker alle god fornøjelse med brugen af vores motionscenter.